Plébániák

Ünnepi szentmisét mutattak be és körmenettel tisztelték az Oltáriszentséget Székelyhídon 2018. május 31-én, Urunk szent testének és vérének főünnepén, 18.00 órakor. A szentmisét Ozsváth József székelyhídi plébános mutatta be.

 

2018.június.4

Az egyházmegye papjai és szerzetesei számára Szentjobbra szervezett zarándoklatot a Nagyvárad Római Katolikus Püspökség. Az ünnepi szentmise szónoka Kovács F. Zsolt irodaigazgató volt.

2018.május.31

A Váradszöllősi Zenei Estek májusi sorozatának záró koncertjét hallgathattuk meg vasárnap este Józsa Domokos orgonista előadásában. Az est műsorának ismertetése előtt, fontos röviden beszámolni e különleges nap további eseményeiről is. Templombúcsúját ünnepelte ugyanis Szentháromság vasárnapján a váradszöllősi egyházközség.

2018.május.31

Böcskei László megyés püspök ünnepélyes szentmise keretében áldotta meg a teljesen felújított hegyközszentmiklósi katolikus kápolnát 2018. május 27-én. A javítási munkálatok február közepén kezdődtek el, Ozsváth József székelyhídi plébános vezetésével. A kivitelező cégnek néhány hónap alatt sikerült befejeznie a munkát.

2018.május.30

A szilágysomlyói római katolikus plébánia közösségi házában 2018. május 26-án szervezték meg a hagyományos pünkösdi bált.

2018.május.29

Szentháromság vasárnapján, 2018. május 27-én templombúcsút ünnepelt a nagyvárad-szőllősi római katolikus egyházközség. A szentmise főcelebránsa és szónoka Bakos Gábor várad-újvárosi segédlelkész volt.

2018.május.29

Oldalak